Ons Eten is een vereniging – door samen te werken als pioniers kunnen we onze krachten bundelen: transitie naar een ander voedselsysteem versnellen, onze stem laten horen en van elkaar leren.

Hier kan je zien welke thema’s ons bezig houden, wat we samen hopen te bereiken, hoe we dat doen en hoe je je aan kan sluiten. Voor elk thema hebben we zelfsturende kringen. Die komen bij elkaar zo vaak en zoals zij zelf willen en ondernemen actie waar zij dat van belang vinden voor hun thema. Hier kunnen meer of minder intensieve samenwerkingen en/of programma’s ontstaan. 

Ons Eten draagt bij aan het verbinden van mensen, die in wijken met vergelijkbare dingen bezig zijn. Zoals bijvoorbeeld het creëren van een eetbare en circulaire groenstrook. Een goed voorbeeld van een initiatief dat wij steunen is StadsOase Spinozahof. Een prachtige plek waar mensen samen komen om te werken, te ontmoeten, te koken en te eten. Mooi hoe voedsel mensen verbindt!