Een duurzaam voedselsysteem is circulair, met zoveel mogelijk gesloten kringlopen. De kringloop sluiten betekent verspilling tegengaan, afval benutten, afval voorkomen en benutten, bijvoorbeeld in de vorm van compost, en zuinig omgaan met hulpbronnen zoals water.

We verspillen veel voedsel en dat gebeurt in alle schakels van de voedselketen. Er zijn gelukkig al veel goede initiatieven die daar wat mee doen, maar ook hier kunnen wij nog veel meer doen door samen te werken.

Voor goed voedsel heb je goede grond nodig, Er zijn in de stad veel grondstoffen die kunnen bijdragen aan een gezonde bodem, bijvoorbeeld de bladeren die in de herfst overal liggen benutten als compost voor tuinen. Er zijn al compostbakken hier en daar, waar op straat en in buurttuinen gecomposteerd wordt. Dit kan verder groeien met bijvoorbeeld Bokashimachines, het verzamelen van bladeren, en als we de mest van kinderboerderijen lokaal gaan gebruiken.