We willen (samen) voedsel produceren in groenstroken, een tuinder op de groenstroken, moestuinen en de producten daarvan delen. Een groene – biodiverse & eetbare – openbare ruimte – dat is waar veel bewoners naar verlangen. Hier – buiten – waar wij samen werken omdat het ònze openbare ruimte is – ligt ook de kans om  verschillende culturen te integreren. Hier leren we met vallen en opstaan dat iedereen in wezen hetzelfde wil: gezond en gelukkig leven – voedsel – gezelschap – aandacht. De inrichting van de stad kan ons hierbij helpen. Steden kunnen een belangrijke rol spelen in voedseltransitie. Elke groene ruimte is een potentiële plek om voedsel te verbouwen en de biodiversiteit te vergroten (van geveltuin tot groenstrook in de berm, en van voedselbos tot groene daken). Zo creëren wij een groen netwerk met (eetbare) groene lopers,  fruitbomen en notenbomenlinten. Moestuinieren is voor veel mensen ook een groot geluk: je handen in de grond, genieten van al wat groeit, het is gezond en fijn. Het helpt ons vertragen en op adem komen. En zo leren we ook meer over de kringlopen en een gezonde bodem, en waarderen we des temeer de boeren die ècht onze buik vullen.

En er zijn al interessante initiatieven in Den Haag mbt een eetbare voedselomgeving. De verschillende initiatiefnemers van deze plekken vertellen in het deze video wat de meerwaarde is: biodiversiteit, relatie met de aarde, met je eten, met elkaar en met de voedselproductie.