Welkom bij Ons Eten Den Haag

Wij werken samen aan een gezond, eerlijk

 en duurzaam voedselsysteem. Dat is nodig omdat ons eten

 wereldwijd impact heeft op de biodiversiteit en klimaat.

 Maar ook omdat we zelf behoefte hebben  aan een gezonde voedende stad.

Ons Eten is een vereniging – door samen  te werken als 

pioniers kunnen we onze krachten bundelen:  een ander

 voedselsysteem versnellen,  zichtbaar zijn, onze stem laten horen

en van elkaar leren.


Ons Eten kan bijdragen aan het verbinden van mensen die in wijken met vergelijkbare dingen bezig zijn,
 bijvoorbeeld het creëren van een eetbare, circulaire groenstrook. 
Dit zijn nu losse initiatieven door mensen in de stad die elkaar vaak wel persoonlijk kennen, 
maar geen organisatiestructuur hebben voor  samenwerking. 
Het lijkt zinnig om als pioniers meer samen herkenbaar te laten zijn voor het systeem, 
elkaar te erkennen en herkennen in onze inspanningen en gezamenlijke dromen voor de stad.

 
Samen kunnen we aangeven waar verandering nodig is bij de gemeente of 
hoe gemeentelijk beleid sterker kan zijn in de praktijk.
 Lobby voor dergelijke punten kan ook makkelijker samen als we georganiseerd zijn. 
Ons Eten kan hier aan bijdragen door te zorgen
 dat verschillende initiatieven elkaar (blijven) ontmoeten, samen een agenda hebben en werken
aan gerichte samenhangende programma’s voor thema’s en wijken.

De Nationale Handelsmissie Korte Keten op bezoek bij Ons Eten

Minister Carola Schouten is op Nationale Handelsmissie door Nederland
 om de pioniers van de korte keten op te zoeken, te ondersteunen en nieuwe kansen te ontdekken.

De tocht kwam ook in Den Haag bij Lekkernassûh en Ons Eten, waar we lieten zien
 dat er méér is dan ondernemen in de een korte keten. Haagse initiatieven zien verandering van
het voedselsysteem als een integrale opgave: bewoners die samen werken en gemeenschappen vormen,
afhaalpunten waar óók ontmoeting belangrijk is. Een groene eetbare omgeving en samen eten als
basis voor samenwerking en ontwikkeling van je wijk.

Wat gebeurt er in jouw eigen wijk?

Van horeca tot moestuinieren, van high-tech kweken

tot het voorkomen van voedselverspilling, van stedelijk ontwerp

tot samen koken en eten en van biodiversiteit tot

samenwerken met boeren. Ons Eten verbindt alle initiatieven en ondersteunt ze waar het kan.  

We kunnen en willen dat niet alleen doen.

Partbners Ons eEen